Kiedy następnym razem usiądziesz w kinie i będziesz podziwiać filmowe dzieło, pamiętaj o udziale mistrza oświetlenia. Jest to trudny fach, bez którego nie można zrealizować żadnego filmu ani spektaklu teatralnego. Przedstawiciele tego zawodu mają bardzo duży wpływ na odbiór dzieła przez widzów.

Kim jest mistrz oświetlenia w produkcji filmowej?

Mistrz oświetlenia, ang. gaffer, jest niezbędnym członkiem ekipy każdej produkcji filmowej. To główny elektryk, który odpowiada za projektowanie, planowanie i realizację oświetlenia na planie, co ma kluczowe znaczenie dla wyglądu i atmosfery filmu. Profesjonalne oświetlenie podkreśla emocje, kształtuje nastrój, a także wpływa na percepcję postaci i scenerii przez widza.

Osoba, która się tym zajmuje, nie jest tylko technikiem. Powinna mieć zmysł artystyczny i interesować się sztuką. Wymagane są również umiejętności interpersonalne. Mistrz oświetlenia bardzo blisko współpracuje z reżyserem i pomaga mu w zrealizowaniu wizji. Niekiedy może odradzić lub podsunąć pomysł – jest cenionym specjalistą w swojej dziedzinie.

Jakie są kwalifikacje wymagane do zostania mistrzem oświetlenia?

Zawód ten wymaga zarówno teoretycznej wiedzy z zakresu fotografii i filmu, jak i praktycznych umiejętności w obsłudze sprzętu oświetleniowego. Często droga do zostania mistrzem oświetlenia rozpoczyna się od zdobycia wykształcenia w dziedzinie kinematografii lub mediów, a następnie przechodzi przez lata praktyki i doświadczenia na różnych stanowiskach w dziale zdjęciowym.

Aby mieć podstawy do wykonywania tego zawodu, warto ukończyć szkołę techniczną, a następnie artystyczną. Jedną z nich jest Szkoła Zawodów Filmowych, w której mogą kształcić osoby chcące pracować na planach nie jako aktorzy, a właśnie oświetleniowcy, ostrzyciele czy operatorzy kamery.

Jakie obowiązki spoczywają na mistrzu oświetlenia?

Jak wspomniano wcześniej, mistrz oświetlenia pracuje blisko z reżyserem i operatorem kamery, aby stworzyć oświetlenie, które najlepiej odda zamierzone wizje artystyczne. Jest odpowiedzialny za wybór odpowiednich źródeł światła, filtrów i akcesoriów, jak również za ich rozmieszczenie w przestrzeni. Oprócz aspektów artystycznych musi również brać pod uwagę ograniczenia budżetowe i logistyczne.

Mistrz oświetlenia jest odpowiedzialny między innymi za:

  • opracowanie i zrealizowanie autorskiej koncepcji dotyczącej wykorzystania światła w filmie;
  • zastosowanie innych technik wizualnych w filmie;
  • wybór odpowiedniej oprawy oświetleniowej w zależności od koncepcji oświetlenia w filmie;
  • konserwację oraz naprawę sprzętu w przypadku awarii;
  • projektowanie i wywoływanie efektów świetlnych;
  • przygotowanie dokumentacji technicznej;
  • przygotowanie planu zdjęciowego według instrukcji dotyczących oświetlenia kolejnych epizodów;
  • przygotowanie zapotrzebowania na sprzęt oświetleniowy;
  • kierowanie pracą ekipy oświetleniowej.

Jak zostać mistrzem oświetlenia?

Aby zostać mistrzem oświetlenia, trzeba poświęcić czas na zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Warto pomyśleć o tym już na etapie wyboru szkoły średniej – technika o odpowiednim profilu dadzą dobrą podstawę, którą później trzeba rozwijać. Nie mamy na myśli jedynie wspomnianej wcześniej Szkoły Zawodów Filmowych.

Warto ukończyć odpowiednie studia i uzyskać tytuł inżyniera. Oprócz tego konieczne jest uzyskanie uprawnień elektrycznych SEP oraz uprawnień do pracy na wysokościach.

Ile zarabia mistrz oświetlenia – czy ten zawód się opłaca?

Zarobki mistrza oświetlenia mogą być bardzo różne i zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, renoma, rodzaj produkcji filmowej oraz kraj, w którym pracuje. W projektach o wysokim budżecie, gdzie rola oświetlenia jest kluczowa dla finalnego efektu, mistrzowie oświetlenia mogą liczyć na atrakcyjne wynagrodzenie.

Średnie zarobki mogą kształtować się na poziomie około 7 tys. zł brutto. Natomiast część specjalistów za swoją pracę może otrzymywać około 9,5 tys. zł brutto.

Wyzwania związane z zawodem mistrza oświetlenia

Praca mistrza oświetlenia jest pełna wyzwań, wymaga kreatywności, umiejętności technicznych oraz zdolności do pracy w zespole. Jednakże możliwość wpływania na wizualną stronę filmu, tworzenie nastrojów i emocji za pomocą światła, przynosi również dużą satysfakcję i jest źródłem dumy dla profesjonalistów w tej dziedzinie. Chcąc realizować się w tym zawodzie, trzeba zdawać sobie z tego sprawę.

Mistrz oświetlenia – bez niego nie ma filmu

Mistrz oświetlenia to zawód dla osób z pasją do filmu i fotografii, które chcą mieć realny wpływ na ostateczny kształt produkcji. Droga do osiągnięcia mistrzostwa w tej dziedzinie wymaga poświęcenia, jednak możliwość pracy przy tworzeniu filmów, które poruszają, bawią lub inspirują widzów na całym świecie, jest bezcenna.

Archiwum: marzec 2024